UIT DIE HOOF SE KANTOOR

Mnr Martin du Plessis
Aan ons voornemende Gr 7 leerders, Ouers en Voogde

Nog ’n fase van jou lewe kom binnekort tot ’n einde. Tydens jou laerskooljare is jy voorberei vir die hoërskool wat eersdaags gaan begin. Dis ook dié jare waar jy met keuses te doen gaan kry om jou voor te berei vir die beroepswêreld van ’n grootmens met al sy uitdagings en ook genotvolle tye.

South Africa, with its unique problems, also contributes to many sleepless nights caused by the rising unemployment rate in our beautiful country. To safeguard yourself from the negative statistics of unemployment it is at this early stage of your life important to choose the high school where you can reach your full potential.

Dit is algemene kennis dat tegniese opleiding van kardinale belang in ons land is. A person who has undergone technical training is just a better chance not to fall into the unemployment trap. Daarom floreer die tegniese opleidingsinstansies in Suid-Afrika. Sol-Tech, die opleidingsbeen van Solidariteit skryf jaarliks meer en meer student in. F & O opleidingsentrum, wat op ons skoolterrein geleë is en uitstekende opleidingsgeleenthede aan ons leerders bied, brei so uit dat hulle satellietkampusse moet open. Hierdie is maar net twee voorbeelde wat die groot tekort aan tegniese opleiding illustreer.

Daarom is die antwoord op die keuse van ’n hoërskool dus baie eenvoudig: H.T.S. Pretoria-Tuine.

Die Hoër Tegniese Skool Pretoria-Tuine is volkome toegerus om elke leerder optimale tegniese geleenthede te bied. Vanaf hul Gr 10-jaar kan hulle uit nege (9) tegniese vakrigtings kies.

Die Graad-8 aanlyn registrasies open eersdaags (Junie). Moenie wag om u kind in te skryf nie, plek is baie beperk. Kontak mev Charmaine van der Walt (012-379 2181) om u te help met u kind se inskrywing, hulp en enige navrae. Hou die pers dop vir die datum wanneer die aanlyn inskrywings open.

Neem ‘n ingeligte besluit ter wille van u kind se toekoms, kies DIE HOËR TEGNIESE SKOOL PRETORIA-TUINE!
Vriendelike HTS Tuine-groete.
L.M. DU PLESSIS
HOOF
Theme: Overlay by Kaira Hoër Tegniese Skool Tuine
Pretoria, South Africa
Translate »