PERSONEEL

AL ONS ONDERWYSERS

ALL OUR TEACHERS

Viljoen, M Mnr.

Vakke – Elektriese tegnologie, Natuurwetenskappe, Tegniese Wetenskap

ONDERSTEUNINGSPERSONEEL

Kuhn, H Mev.

Ross, E Mev.

Van der Walt, C Mev.

Viljoen, A E Mev.

Grobelaar, A Mnr.

Vigoureux, E Mnr.

ONTVANGSONTVANGSONTVANGSHoof se SekretaresseAdjunk Dissiplinêre HoofDissiplinêre Hoof

Vd Linde, B Mev

FINANSIES
Theme: Overlay by Kaira Hoër Tegniese Skool Tuine
Pretoria, South Africa