KLAS-EN GRAADVOOGDE

GRAAD 8

GRAAD 9

AMev D Schult
BMnr J Evert
CMev B Beukes
DMev L Lombard
EMev C Appelgry
FMej N Megit
GraadvoogMnr/Mr W van Deventer
AMnr A Ross
BMnr J Lubbinge
CMev S Matthysen
DMnr N Nienaber
EMnr H le Roux
FMnr M Viljoen
GraadvoogMnr/Mr W Strydom

GRAAD 10

GRAAD 11

AMnr A Pretorius
BMnr C van der Nest
CMnr B Delport
DMev M Keyter
EMnr R Beumer
GraadvoogMev/Mrs K J Adendorff

AMev A Kitching
BMev C du Plessis
CMev W Bouwer
GraadvoogMev/Mrs M vd Merwe

GRAAD 12

RAPPORTERING

AMev C Isel
BMnr W Cawood
CMev A Cocklin
GraadvoogMev/Mrs A Nel

11 & 12L M du Plessis
8 & 9L M du Plessis
10A Collins
DissiplineE Vigoureux
Hulp DissipA Grobler