BESTUUR

Mnr/Mr L M du Plessis

Mev/Mrs A Collins

SkoolhoofAkademiese Adjunkhoof

DEPARTEMENTSHOOFDE

Me/Ms C Isel

Mev/Mrs K J Adendorff

Mev/Mrs M vd Merwe

Mnr/Mr vd Nest

Mev/Mrs A Collins

Mnr/Mr WE Strydom

AfrikaansEngels/English, LO en SK/Creative ArtsWiskunde/Maths & Tegniese Wiskunde/Technical Mathematics, Fisiese & Tegniese Wetenskap/Physical & Technical Science, NW/NS, SW/SSIGO/EGD, Siviele Tegnologie/Civil Technology & Gr.8 & 9 Tegnologie/TechnologyRekenaartoepassings tegnologie/Computer Application TechnologyTegnologie Meganies & Elektries/Mechanical & Electrical Technology

VAKHOOFDE

Mev/Mrs A Nel

Mnr/Mr A Pretorius

Mnr/Mr J Evert

EBW/EMSElektriese Tegnologie/Electrical TechnologySiviele Tegnologie/Civil Technology

GRAADVOOGDE

Mnr/Mr W van Deventer

Mnr/Mr W Strydom

Mev/Mrs M vd Merwe

Mev/Mrs A Nel

Gr 8Gr 9Gr 11Gr 12