Noodhulp

HTS Pretoria-Tuine se Noodhulpspan is regdeur die jaar besig om op verskeie tereine hulp te verleen.

Bv:

  • tydens sportbyeenkomste (rugby, hokkie, netbal, ens);
  • funksies wat die skool aanbied (Somerweek);
  • daagliks by die skool indien leerders of personeel ongesteld voel of seerkry;
  • in die tegniese sentrums.

Jaarliks word leerders opgelei om in die Noodhulpspan opgeneem te word. Ons oogmerk is om jaarliks ten minste 5 leerders in elke graadgroep op te lei.

Theme: Overlay by Kaira Hoër Tegniese Skool Tuine
Pretoria, South Africa
Translate »