CSV

Doel van CSV

CSV is nie net ‘n bymerkaarkom plek om te hoor hoe dit met jou gaan nie, maar hoe dit met jou siel gaan en of jy nog op die regte pad loop soos God se raadsplan vir jou. Die CSV is net die regte plek vir jou om spirituele kos te put en jou toe te rus om die magte van die bose te bestry met God se wapenrusting soos dit in die Bybel staan.

Aktiwiteite

  • Lofsang en prysliedere –elke Maandag in die F2;
  • Bybelstudie en bespreking van die Woord – elke Woensdag pouse in ʼn F2;
  • 30 sekonde kniebuig – elke Vrydag pouse by die kruise voor die hoofingang in Commercialstraat.

Kom leer meer van God se plan in jou lewe en word bemagtig om die aanslae van die duiwel af te weer en te versterk in die Christelike geloof.

Theme: Overlay by Kaira Hoër Tegniese Skool Tuine
Pretoria, South Africa
Translate »