GRAAD 8 EN 9

Verpligte Leerareas:

Of:

Verrykings vakke:

 • Afrikaans Huis Taal
 • English First Additional Language
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskappe
 • Sosiale Wetenskappe
 • Ekonomiese – en Bestuurs- Wetenskappe
 • Tegnologie: (Meganies, Elektries of Siviel)
 • Skeppende Kunste
 • Lewensoriëntering
 • English Home Language
 • Afrikaans Eerste Addisionele Taal
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskappe
 • Sosiale Wetenskappe
 • Ekonomiese – en Bestuurs- Wetenskappe
 • Tegnologie: (Meganies, Elektries of Siviel)
 • Skeppende Kunste
 • Lewensoriëntering
 • Ingenieursgrafika & Ontwerp (IGO)
 • Leesklasse (Afrikaans & Engels)

Almal is geniaal; maar as jy ‘n vis beoordeel op ground van hoe hy ‘n boom kan klim; dan sal hy sy hele lewe lank glo hy is dom.
– Albert Einstein

Theme: Overlay by Kaira Hoër Tegniese Skool Tuine
Pretoria, South Africa
Translate »