AKADEMIESE VERRYKING

Olimpiades in die volgende vakke:

Kompetisies:

Spelling Bee:

  • Rekenaars
  • Wêreldkennis
  • Wetenskap
  • Wiskunde
  • CO2 Dragster
  • TUT Brugbou
  • Africa Robotics
  • Afrikaans
  • Engels

Almal is geniaal; maar as jy ‘n vis beoordeel op ground van hoe hy ‘n boom kan klim; dan sal hy sy hele lewe lank glo hy is dom.
– Albert Einstein

Theme: Overlay by Kaira Hoër Tegniese Skool Tuine
Pretoria, South Africa
Translate »